PONTO3

Noël Van Herreweghe
Voor sommigen begint de reis van spirituele zelfontdekking met het lezen van een boek.  Anderen zoeken spiritualiteit en transformatie op niet-traditionele plaatsen.
Noël heeft een niet aflatende gepassioneerde nieuwsgierigheid met betrekking tot een aantal vragen die we onszelf allemaal stellen. Is er een hiernamaals? Is er een vrije wil? Wat is essentieel voor geluk? Wat is het doel van het leven? Kunnen wetenschap en spiritualiteit worden gecombineerd? Wat gebeurt er bij de dood?
Noël heeft ervaring met het gebruik van video als geschikte medium om een boodschap over te brengen. Hij heeft ondertussen een aantal interviews gerealiseerd met personen die een bijna dood ervaring achter de rug hebben, met wetenschappers en andere. 

Michel Dutordoir
Michel is een Master Practitioner in de Psycho Energetica en Intuïtieve Ontwikkeling met meer dan 15 jaar ervaring.
Vanuit eigen ervaringen en onderzoekswerk heeft Michel ervaren dat de dood niet het einde is, maar een nieuw ontwaken in de andere dimensie. Op basis van zijn eigen uittredingservaringen en het begeleiden van overledenen voorbij de grenzen van de stoffelijke wereld, kent Michel deze multidimensionale werkelijkheid waarbij de mens meer is dan zijn fysieke lichaam en de dood slechts een overgang.
Onze relaties en contacten met overleden vrienden, familie of geliefden kunnen in deze dimensie verder groeien, wat veel troost en steun biedt tijdens het rouwproces. Waar gaan we heen na de dood? Wie verwelkomt ons? Welke zijn de verschillende niveaus die we doormaken? Hoe ziet de overzijde eruit?

Romain Goorman

Ter ondersteuning van het Ponto3 team werd Romain Goorman aangesteld als Mentor van de groep. In deze functie zal hij instaan voor inhoudelijke ondersteuning in die domeinen waar Ponto3 in actief is. Vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond zal hij vooral de nadruk leggen op de rijkdom die te vinden is op het raakvlak tussen wetenschap, filosofie en spiritualiteit. In dit domein heeft hij reeds twee boeken gepubliceerd: “Ontwaken uit onze Illusies” en “Intelligentie in de Natuur – een Leidraad voor een Duurzame Toekomst”.
Romain is tevens voorzitter van de discussiegroep ‘Ontwaken uit onze illusies”. Zijn vrije tijd spendeert hij aan lezen, studeren, zeilen, meerdaagse fietstochten en schrijven.

Guy Vander Linden

Guy Vander Linden ontwikkelde een bijzondere fijngevoeligheid na twee bijna-doodervaringen. Hij onderwerpt dogma’s en aangenomen waarheden aan een kritische blik en stelt dat de achterliggende waarheid weggemoffeld of verdoezeld wordt. Zijn frisse kijk op de paranormale wereld is verhelderend en inspirerend.
Door zijn vele nationale en internationale contacten, ook met wetenschappers, is Guy ook de contactpersoon bij uitstek met betrekking tot de bijna-doodervaring en de implicaties hiervan.
Guy Vander Linden heeft 20 jaar de rouwgroep NABIJ-ZIJN in Diksmuide  geleid, voornamelijk voor nabestanden na zelfdoding. Guy doet nog steeds op individuele basis.
Guy Vander Linden opent onze ogen voor de lessen die we uit BDE’s kunnen trekken.
Hij schreef “Mijn dood… mijn mooiste ervaring”, samen met Carla Schouterden, “Kijk, ik ben er nog”, “Exorcisme & bezetenheid: een andere kijk”, “Het Liefdeslicht: wat mijn bijna-doodervaring me bijbracht” en “Bezetenheid is niet het einde: persoonlijke visie en ervaring”.