PONTO3

Vragenlijst Bijna-Doodervaring

KORTE VRAGENLIJST – BIJNA-DOODERVARING

Ponto3.org en de Coma Science Group

ponto3.org is een website die als doelstelling heeft de Nederlandstalige lezer te voorzien van relevant nieuws op het raakvlak tussen wetenschap, filosofie en de persoonlijke zoektocht naar zin en doel in het leven. Video interviews, getuigenissen, artikels over relevante onderwerpen, interessante gastbijdragen, een boekenpagina en een discussieforum zijn onder andere het inhoudelijke van deze website.

De Coma Science Group (Universiteit van Luik) is een internationaal, multidisciplinair universitair onderzoeksteam dat zich vooral richt op de studie van bewustzijn in al zijn verschijningsvormen. Ook de andere niet-gewone bewustzijnstoestanden, zoals bijna-doodervaringen, cognitieve trance, hypnose en psychedelische ervaringen behoren tot hun studiedomein.

In samenwerking met de Coma Science Group heeft Ponto3.org een vragenlijst opgesteld. Ponto3.org kunnen de gegevens (geen identificatiegegevens), mits uw goedkeuring, eventueel doorgeven aan deze organisatie als input voor verdere studie. Als u niet wilt dat uw ervaring op deze wijze gebruikt wordt, kan u dit onderaan in het formulier of per mail aangeven.

Hoewel we uw bijdrage erg waarderen, is er geen financiële vergoeding. Onze oprechte dank aan diegenen die bereid zijn hun ervaring te delen!
Invul Instructies:
* Vul het onderstaande formulier zo compleet en accuraat mogelijk in.
* Vergeet alstublieft niet om op de knop “Verstuur” aan het einde van de vragenlijst te drukken, anders zullen de gegevens verloren gaan!
Gelieve op elk van de onderstaande 20 stellingen te antwoorden op basis van uw gevoelens en uw gedachten op het ogenblik van uw ervaring (niet voor of na de ervaring). Kiest u hierbij het antwoord dat u het meest passend lijkt. ÉÉN antwoord per stelling is toegestaan.
Aangezien van iedere ervaring of sensatie de intensiteit varieert, verzoeken we u de ondervonden intensiteit van iedere stelling te verduidelijken (antwoordmogelijkheden 1 tot 4). Heeft u daarentegen het fenomeen niet ondervonden dat in de stelling voorgesteld wordt, dan verzoeken we u “0 – Helemaal niet; geen” aan te kruisen. Heeft u hetzelfde fenomeen meermaals tijdens de ervaring meegemaakt, dan verzoeken we u in uw antwoord het meest intense fenomeen te beschrijven.
Antwoordmogelijkheden:
0 – Helemaal niet; geen
1 – Licht
2 – Gemiddeld
3 – Sterk; het leek erg op de beleving van een intens moment in mijn leven
4 – Extreem; intenser dan ieder ander ogenblik in m’n leven en nog intenser dan 3
Klik op het blauwe vierkant om het menu te zien