PONTO3

Naar aanleiding van de vraag van de overheid om alle evenementen te schrappen tot begin april hebben we besloten de thema-namiddag – ‘Bijna-doodervaringen en andere dimensies’ – op zondag 15 maart uit te stellen. Zodra de omstandigheden dit toelaten zullen we dit evenement weer inplannen.

THEMA-NAMIDDAG
Bijna-doodervaringen en andere dimensies
Een andere kijk op sterven, de dood en uittredingservaringen

Pim van Lommel, de Nederlandse cardioloog en auteur van de bestseller ‘Eindeloos Bewustzijn’, schat dat meer dan 4% van de Nederlandse bevolking een bijna-doodervaring kreeg. Voor Vlaanderen betekent dit dat meer dan 260.000 personen dergelijke ervaring kreeg. Niet alleen de ervaring zelf, maar de blijvende implicaties op het verdere leven van deze mensen laten altijd een diepe indruk na.
Het verder bestaan na overlijden is een niet-religieus en betwist wetenschappelijk onderwerp waar iedereen één of andere tijd mee te maken heeft, hetzij als individu, hetzij bij verlies van een dierbare.
Wat gebeurt er na het sterven? Is er een nieuw begin? Zijn deze andere dimensies ok toegankelijk wanneer we nog leven? Bestaan we nog na het overlijden?
ponto3.org wil u, met dit initiatief, uitnodigen op een boeiende, troostvolle en unieke themanamiddag waar deze onderwerpen zullen belicht worden, waar u het verhaal van een bijna-doodervaring en de implicaties hiervan zal te horen krijgen en waar u de gelegenheid krijgt uw vragen te stellen aan de deelnemers.

De hoofdspreker op 15 maart is Raymond Saerens. Raymond Saerens was een lector anatomie, fysiologie & farmacologie in de opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde aan de KH Sint Lievens te Sint Niklaas. Raymond is de voorzitter van Limen, een informatie- en contactpunt voor personen die een BDE beleefd hebben maar ook voor allen die belangstelling of nieuwsgierigheid koesteren naar een fenomeen dat zich wereldwijd voordoet.

Op 15 maart krijgen we ook twee getuigenissen. Een getuigenis van Geertrui Lagae en Marc Hazebroeck. Geertrui kreeg een bijna-doodervaring na een verkeersongeval. Marc is de partner van een dame die een bijna-doodervaring kreeg. Hij vertelt ons welke impact deze belevenis had en heeft op hun huwelijk. Inzichtgevend, vooral omdat heel veel relaties stuk lopen wanneer één van beide partners dergelijke ervaring heeft.

We sluiten de namiddag af met een panelgesprek. Geïnteresseerden krijgen dan de gelegenheid vragen te stellen aan de aanwezige bijna-doodervaarders.

Het bedrag (Euro 20) kan u storten op het rekeningnummer van ‘Van Herreweghe & Co’, Kweepeerstraat 71, 9032 Wondelgem: BE34 7370 2886 2290 met vermelding ‘Thema namiddag 15 maart 2020’ of contant bij de ingang.

Zie ook de video interviews met Raymond Saerens: https://ponto3.org/raymond_saerens/
en Geertrui Lagae: https://ponto3.org/geertrui_lagae/

“>

Klik op het blauwe vierkant om het menu te zien