PONTO3

Eindeloos bewustzijn    Pim van Lommel
Een visie op de Bijna-Doodervaring

Datum: 17 april 2021
Plaats: Cultuurkapel St-Vincent – Sint Antoniuskaai – 9000 Gent / 14h tot 17h

Bijdrage: : 25 – Koffie en thee zijn inbegrepen

Het aantal  plaatsen zijn beperkt, inschrijven kan hier: https://ponto3.org/pim/

EINDELOOS BEWUSTZIJN
Pim van Lommel, cardioloog

In 2001 publiceerde cardioloog Pim van Lommel in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet over zijn onderzoek naar bijna-dood ervaringen. Het ging om een onderzoek bij 344 Nederlandse patiënten die een hartstilstand hadden overleefd. Van hen bleken 62 een bijna-dood ervaringen te hebben meegemaakt. Van Lommels artikel was wereldnieuws. Sindsdien kunnen we niet meer om het verschijnsel ‘bijna-dood ervaring’ heen. Het is een authentieke ervaring die niet is te herleiden tot fantasie, psychose of zuurstoftekort. Een bijna-dood ervaringen verandert mensen blijvend: de angst voor de dood verdwijnt, het levensinzicht verandert, en het gevolg is vaak verhoogde intuïtieve gevoeligheid. Het is een ervaring van eenheid. In zijn lezing legt Van Lommel stap voor stap uit hoe mensen die klinisch dood zijn toch zo’n indringende ervaring kunnen hebben. Hij doorspekt zijn betoog met verhalen van mensen die een bijna-dood ervaring hebben meegemaakt. Met de meesten van hen heeft Van Lommel persoonlijk contact gehad. Volgens Van Lommel is de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel te kunnen duiden. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen: het kan ook los van ons lichaam ervaren worden. Dit geeft ook een totaal andere visie over wat dood zou kunnen zijn: een continuïteit van ons bewustzijn na de dood van ons fysieke lichaam. Er zal in de voordracht dieper worden ingegaan op deze conclusies. Zie ook www.pimvanlommel.nl.

Drs. Pim van Lommel
Pim van Lommel (1943) was van 1977 tot 2003 als cardioloog verbonden aan het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Hij publiceerde diverse artikelen over cardiologie. In 1986 begon hij zijn onderzoek naar bijna-dood ervaringen bij patiënten die een hartstilstand hadden overleefd. In 2001 publiceerde hij dit onderzoek in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet. Daarnaast werkte hij mee aan verschillende boeken over bijna-dood ervaringen en publiceerde er diverse artikelen over.
In 2007 verscheen zijn boek ‘Eindeloos bewustzijn’: een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring. Het boek is een bestseller. Het is nu in de 25ste druk, en er zijn inmiddels ruim 150.000 exemplaren van verkocht. Het is in 10 talen vertaald, en wereldwijd zijn er ruim 300.000 exemplaren verkocht.
Pim van Lommel houdt over de hele wereld lezingen over bijna-dood ervaringen en over de relatie tussen bewustzijn en hersenfunctie. Zijn boek ‘Eindeloos Bewustzijn’ (2007) werd genomineerd voor ‘Het boek van het jaar 2008’. In 2010 ontving hij de  2010 Book Award van de Scientific and Medical Network, en in 2017 ontving hij de Elisabeth Kübler-Ross Award.

Zie ook het video interview met Pim van Lommel: https://ponto3.org/pim_van_lommel/

Klik op het blauwe vierkant om het menu te zien