PONTO3

Nieuwsbrief_jn-2021

BDE’ers kunnen ons zóveel vertellen!

We zijn ondertussen tweede kerstdag. Een winderige en regenachtige zondagmiddag op het einde van een niet al te voorspoedig 2020.
Dit lijkt mij, denk ik dan, een geschikt moment om met een kritische blik te kijken naar de ponto3.org website. Hebben we voldoende aandacht gehad voor iedereen die geïnteresseerd is in de verschillende thema’s die op deze website aan bod komen?
Er zijn de vele interviews en artikelen die we op de website plaatsen, de pakkende getuigenissen van bijna-doodervaarders die ons vertellen hoe het is om een dergelijke levensveranderende ervaring achter de rug te hebben. Relevante interviews met wetenschappers over onderwerpen die, zoals de titel van de website het ons zegt, op de grens liggen tussen wetenschap, filosofie en spiritualiteit. Getuigenissen ook van personen die een ‘out of body experience’, ‘uittredingen’ in het Nederlands, beleven. Onderwerpen zoals reïncarnatie en regressiewerk worden verder uitgediept en met een aantal speciale bijdragen laten we een aantal geëngageerde opiniemakers en anderen aan het woord.
Tussen twee slokken rooibosthee in zie ik weer een aantal vragen opduiken die mij al een tijdje bezighouden.Een conservatieve schatting geeft aan dat meer dan 4% van de Belgische bevolking een bijna-doodervaring kreeg. Voor Vlaanderen betekent dit ongeveer 240.000 personen. Waarom hebben we, als organisatie die een informatieplatform wil zijn voor BDE’ers, geen duizenden correspondenten? In Nederland zien we trouwens hetzelfde fenomeen. En waarom zijn er zo weinig BDE’ers die bereid zijn over hun ervaring te praten, laat staan te getuigen op video?
Bij de derde slok thee gaan mijn gedachten terug naar wat ik elke keer te horen kreeg wanneer ik die vragen stelde aan de personen die wel over hun ervaring wilden getuigen in een video opname. Telkens weer, wanneer ik een interview afneem bij deze mensen hoor ik de aarzeling in hun stem, bang om deze overweldigende, voor hen zo reële ervaring, toch enigszins begrijpelijk over te brengen. Telkens weer zie ik de tranen opwellen wanneer ze mij proberen duidelijk te maken hoe deze ervaring hun verdere leven ingrijpend heeft veranderd.
Bijna-doodervaarders komen terug uit een andere dimensie, een terugkeer uit een warme en liefdevolle omgeving, met een intensiteit die we in ons fysiek bestaan hier op aarde niet kennen. Een terugkeer uit een dimensie waar ze intens gelukkig en tevreden waren, waar liefde, mededogen, vrede, rust, absolute acceptatie en onvoorwaardelijke liefde ervaren wordt. Bijna-doodervaarders komen anderzijds ook terug in een omgeving die deze ervaring afwijst omdat ze het niet begrijpen, een omgeving waar er weinig ruimte bestaat voor dit soort getuigenissen, een omgeving waar men vaak niet begrepen wordt of zelfs genegeerd of belachelijk wordt gemaakt. En dan is er nog het probleem die deze mensen ondervinden bij het onder woorden brengen van hun ervaring. De woordenschat om deze ervaring te vertellen ontbreekt gewoonweg.
En tezelfdertijd moet ik telkens ook weer met verbijstering horen hoe hun omgeving reageert op hun verhaal. Ze proberen het dan soms toch te verduidelijken aan verpleegsters, dokters, familie, vrienden. Bijna altijd wordt het afgedaan als een hallucinatie, zuurstofgebrek, de gevolgen van medicatie, een droom, een fantasie…In een paar gevallen dreigde de familie van mijn gesprekspartner zelfs met gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Pim van Lommel is een Nederlandse cardioloog, onderzoeker en schrijver, bekend door zijn boek ‘Eindeloos Bewustzijn’ over bijna-doodervaringen en zijn grootschalige klinische studie naar de bijna-doodervaringen gepubliceerd in het medische tijdschrift ‘The Lancet’. Pim, samen met zoveel andere wetenschappers wereldwijd, zijn er nu van overtuigd dat de vele elementen van een bijna-doodervaring, met de huidige wetenschappelijke inzichten, niet verklaard kunnen worden.
Vaak vertellen bijna-doodervaarders me ook dat ze zelf hun ervaring als iets buitengewoon persoonlijk, als iets ‘heilig’ zien, iets wat je zeer zeker niet afdoet als een verzinsel of iets dat je ridiculiseert. Bij de vijfde slok rooibosthee wordt het voor mij duidelijk waarom elk initiatief om deze mensen voor de camera te krijgen zo moeilijk is.
Zonde toch…BDE’ers hebben ons zóveel te vertellen.

Mag ik van deze gelegenheid ook gebruik maken om onze vele lezers en bezoekers aan de Ponto3 website een voorspoedig en vooral gezond 2021 toe te wensen.

Lezers van deze nieuwsbrief wil ik ook uitnodigen opinies en eventuele suggesties in verband met deze en andere onderwerpen op de site kenbaar te maken door middel van het contactformulier.

2. Uw BDE of Uittreding
Uw ervaring delen kan hier.  Onze oprechte dank aan diegenen die dit al gedaan hebben!
Op de valreep nog dit: vanaf vandaag is een zesdelige documentaire te zien op Netflix: ‘Surviving Death’ (met Nederlandstalige ondertiteling).
Klik op het blauwe vierkant om het menu te zien