Nabij-de-doodervaringen en de kinderen van Lesbos

Onlangs verscheen Het geheim van Elysion, een indrukwekkende verzameling beschouwingen en verhalen over de zogenaamde NDE’s: Near Death Experiences, tot voor kort in Nederland bekendstaand als bijna-dood-ervaringen. Het is een mooie uitgave van Rinus van Warven met bijdragen van Pim van Lommel en vele anderen, zowel wetenschappers als ervaringsdeskundigen. In deze column, geschreven door Wim Jansen worden er een aantal vragen gesteld: Wat voegt een NDE toe? Kun je langs andere wegen tot eenzelfde bevinding komen? En wat zijn de maatschappelijke en politieke consequenties?

Je kan het volledige artikel hier lezen: https://ongrond.nl

Share on