PONTO3

Michel Dutordoir – Nederlandse versie

Uittredingen

Een interview met Michel Dutordoir over uittredingen.

Een uittreden (of ook BLE’s i.e. Buiten-Lichamelijke Ervaringen genoemd) is een fenomeen die een persoon ervaart wanneer zijn of haar bewustzijn uit het stoffelijke lichaam treedt. Een bewustzijn dat helder is en veelal verifieerbare waarnemingen doet over situaties die zich soms ver buiten het lichaam, dus buiten de hersenen afspelen.
Het bewustzijn gaat tijdens een uittreding bewust reizen door verschillende dimensies, zowel aardse als astrale. Michel is één van de weinige mensen die hierover, op video, wil praten.

De Nederlandstalige ondertiteling kan geactiveerd worden door rechts onderaan op het ‘CC’ icoontje te klikken.

Dit is het integrale interview.

Klik op het blauwe vierkant om het menu te zien