PONTO3

Ira Nagel
Integraal Interview

Regressietherapie

Ira Nagel van Namaste Café in Den Haag verteld is het hoe, wat, wanneer en waarom van Regressietherapie. Regressiewerk is het herbeleven en daardoor verwerken van storende, vergeten of onverwerkte ervaringen die nu voor problemen zorgen.
Wanneer er in een regressie-sessie levensechte beelden opkomen die een oorsprong in een vorig leven lijken te hebben noemen we dit soms reïncarnatietherapie.
Regressie-reïncarnatietherapie is een intensief, veilig en kort proces van individuele psychotherapie.

 

 

uittredingen _ Ira
Klik op het blauwe vierkant om het menu te zien