PONTO3

Ira Nagel – Uittredingen
Integraal Interview

Uittredingen

Een interview met Ira Nagel over uittredingen.

Een uittreden (of ook BLE’s i.e. Buiten-Lichamelijke Ervaringen genoemd) is een fenomeen die een persoon ervaart wanneer zijn of haar bewustzijn uit het stoffelijke lichaam treedt. Een bewustzijn dat helder is en veelal verifieerbare waarnemingen doet over situaties die zich soms ver buiten het lichaam, dus buiten de hersenen afspelen.
Het bewustzijn gaat tijdens een uittreding bewust reizen door verschillende dimensies, zowel aardse als astrale. Ira is één van de weinige mensen die hierover, op video, wil praten.

Ira Nagel
Klik op het blauwe vierkant om het menu te zien