PONTO3

Datum: maart 5, 2020

Tijd: 10:30 -12:00

Locatie: Michel Dutordoir, Scheurestraat 13, 9850     Nevele – Landegem

Circles

Meditatieve Lichtcirkel

We komen in verbinding met de aarde- en kosmische energie tijdens deze meditatieve bijeenkomst en krijgen voeling met en laten ons helen door de supramentale dimensie. Doorheen de stilte komen we dicht bij onszelf.
Door de opgebouwde Lichtenergie verbinden we ons met elkaar en met mensen die ons nauw aan het hart liggen of die vandaag ondersteuning nodig hebben omwille van hun gezondheid of levenssituatie.
Anderzijds kunnen ook onze overledenen binnen onze cirkel herdacht worden. We gaan in dialoog via onze innerlijke stem en luisteren naar opkomende emoties en gevoelens.
Deze meditatie is een uitnodiging om gewoon te genieten van de Liefdesenergie en geeft tevens de gelegenheid om eventuele levenszaken energetisch af te ronden, vergeving te geven en/of te krijgen, vrede te sluiten en een antwoord te krijgen op voor jou belangrijke levensvragen.

Jouw ”Cirkel van Licht” geeft je een verbonden gevoel met jouw Hogere Zelf.
Het is rust-brengend, veilig, helend en een uitnodiging om je hart te openen.

Begeleiding:
Michel Dutordoir

Inschrijving via : www.ponto3.org

Vrije Bijdrage

Themamiddag

Datum: maart 15, 2020

Tijd: 14.00 -17.00

Locatie: Body and Mind in Balance, Paardenweg 7, 9850 Deinze (Merendree)

Evenement

Tunnel

Bijna-doodervaringen en andere dimensies
Een andere kijk op sterven, de dood en uittredingservaringen

Pim van Lommel, de Nederlandse cardioloog en auteur van de bestseller ‘Eindeloos Bewustzijn’, schat dat meer dan 4% van de Nederlandse bevolking een bijna-doodervaring kreeg. Voor Vlaanderen betekent dit dat meer dan 260.000 personen dergelijke ervaring kreeg. Niet alleen de ervaring zelf, maar de blijvende implicaties op het verdere leven van deze mensen laten altijd een diepe indruk na.
Het verder bestaan na overlijden is een niet-religieus en betwist wetenschappelijk onderwerp waar iedereen één of andere tijd mee te maken heeft, hetzij als individu, hetzij bij verlies van een dierbare.
Wat gebeurt er na het sterven? Is er een nieuw begin? Zijn deze andere dimensies ok toegankelijk wanneer we nog leven? Bestaan we nog na het overlijden?
ponto3.org wil u, met dit initiatief, uitnodigen op een boeiende, troostvolle en unieke themanamiddag waar deze onderwerpen zullen belicht worden, waar u het verhaal van een bijna-doodervaring en de implicaties hiervan zal te horen krijgen en waar u de gelegenheid krijgt uw vragen te stellen aan de deelnemers.

Praktische afspraken
Wanneer: op zondag 15 maart 2020, van 14.00 u. tot 17.00 u.
Waar: Body and Mind in Balance, Paardenweg 7, 9850 Deinze (Merendree)
Bijdrage: Euro 20
Het aantal plaatsen is beperkt. Op tijd inschrijven is aangewezen: vul hier het inschrijvingsformulier in.
Het bedrag stort je op het rekeningnummer van ‘Van Herreweghe & Co’, Kweepeerstraat 71, 9032 Wondelgem: BE34 7370 2886 2290 met vermelding ‘Thema namiddag 15 maart 2020’ of kontant bij de ingang.

ponto3.org,  belicht onder andere een visie op het ‘leven na de dood’ en uittredingen. Hoe kunnen we andere, niet fysieke dimensies, verkennen en hierdoor dicht bij onszelf komen.
De medische wereld heeft het nog altijd moeilijk met termen als ‘bijna dood’. Wetenschappers, filosofen en religieuze leiders zijn het niet altijd eens met elkaar. Zijn het lichaam en geest afzonderlijke entiteiten? Wat zijn hallucinaties? Is bewustzijn een product van het brein of is het brein een zend- en ontvangtoestel? Veel vragen waarop deze organisatie probeert een aanvaardbaar antwoord te vinden.
Getuigenissen van  bijna dood-ervaarders en personen die uittreden  vindt u terug  op ponto3.org. Wij laten ons inspireren door hun ervaringen  en geven hen de gelegenheid deze ervaringen met elkaar te delen. Daardoor komen we vaak tot nieuwe inzichten over onszelf, over wie we zijn, van waar we komen, waar we naartoe gaan, eigenlijk over de essentie van ons menszijn zelf.
We laten  gekende  hartchirurgen en neurowetenschappers  aan het woord, zoals Pim Van Lommel, Steven Laureys en Eben Alexander en volgen hun ervaringen, ontwikkelingen en evoluties  op.
ponto3.org organiseert lezingen en symposia  waar we zowel wetenschappers als personen die buitengewone bewustzijnstoestanden ervaren aan het woord laten. 

De dood heeft niet het laatste woord …

Datum: april 2, 2020

Tijd: 19:30

Locatie: De Kleine Bron - Letterkundestraat 133 - 2610 Antwerpen

Michel_de_evolutie

…het is een ontwaken in een andere dimensie.
Heeft het sterven en het stervensproces u steeds geïntrigeerd ?  Angstig gemaakt ?  Geboeid ?  Wil U de verbinding tussen uzelf en gestorvenen zinvoller en meer diepgaand beleven ?
Misschien is de muur tussen leven en dood wel minder hoog dan we tot hiertoe dachten en kunnen onze relatie en contacten met overleden vrienden, familie of geliefden blijven groeien over de dood heen. Dat kan een enorme troost betekenen wanneer we rouwen.
We belichten onze visie op het leven na de dood, hoe we die dimensies verkennen en hierdoor heel dicht bij onszelf, onze integriteit en oneindigheid komen. U verneemt hoe wij de poort tussen de stoffelijke wereld openen en de niet-fysieke dimensies ervaren.
Waar gaan we heen na de dood ?  Wie verwelkomt ons ?
Welke zijn de verschillende niveaus die we doormaken ?
Hoe ziet de overzijde eruit?
Hoe kunnen we de stervenden beter begeleiden over de dood heen ?

We sluiten de avond af met een stille meditatie die ons naar een gezamenlijke Lichtenergie brengt waarbij we onze liefde en verbondenheid bevestigen naar onze geliefden, vrienden en ook onze overledenen.

Introductie: Noël Van Herreweghe
Spreker: Michel Dutordoir (Met medewerking van Ingrid Cootmans)
Waar: De Kleine Bron – Letterkundestraat 133 – 2610 Antwerpen
Wanneer: 2 april 2020 – stipt 19u30
Bijdrage: 18€

Inschrijven niet nodig. Deelname leden ‘De Kleine Bron’: 10 Euro, niet leden: 11 Euro. (Zie ook de website van ‘De Kleine Bron’)..

.