PONTO3

Uitreksel: Romain Goorman. “De dood is het absolute einde…of toch niet?”.

Vaag gevoel blijft hangen

Toch leeft bij een aanzienlijk deel van de westerse bevolking een vaag gevoel van onzekerheid en onbehagen bij de gedachte dat met de dood “alles gedaan is”. Uitspraken zoals: “ik denk dat er toch nog iets is” of “ik kan niet geloven dat er niets meer is” of “er moet toch nog iets zijn” komen nogal eens voor. Maar verder dan het “iets” en het “niets” komt het niet. Het feit dat zoveel mensen twijfels uiten wijst echter op een sluimerend intuïtief aanvoelen dat er inderdaad “iets” zou kunnen zijn dat buiten de materialistische dimensie van het bestaan valt. Maar men kan dit moeilijk duiden, het is eerder een vaag gevoel dat niet weg te cijferen valt. Ergens blijft het knagen, niet altijd, maar meestal als men geconfronteerd wordt met een overlijden in de naaste familie of vriendenkring.

“Dat “iets” dat blijft hangen zal het hoofdthema van dit boek worden. De ontdekking en ontsluiering ervan zal een bijzonder boeiende reis worden waar ik de lezer graag op uitnodig en haar wil vergezellen en, waar het in mijn vermogen ligt, ook wil gidsen doorheen dit onbekend en wonderbaarlijk landschap. Als de lezer een fractie zal ervaren van wat ikzelf ontdekt en ervaren heb bij het doorkruisen van dit onontgonnen en verrassend territorium, zal mijn opzet geslaagd zijn. In zijn opzet is dit boek dus ook ongewild uitgegroeid tot een soort gids voor al wie antwoorden zoekt op de “vage vragen” die blijven hangen.

Wanneer we een avontuurlijke reis plannen zal niemand het in zijn hoofd halen om onvoorbereid aan de reis te beginnen. Wie dit wel zou doen zou onverantwoord gedrag aan de dag leggen. We zouden het roekeloos en onverstandig vinden. Nochtans gaan de meeste mensen onvoorbereid de ontmoeting met de dood tegemoet, terwijl de reis naar de overkant misschien wel het grootste avontuur is dat hen te wachten staat. Dit boek kan een belangrijke gids worden voor hen die meer voorbereid aan hun ultieme reis wensen te beginnen. Niet dat ikzelf hiervoor reeds klaar sta, maar toch wordt het voor mij ook steeds duidelijker dat het over een voorbereiding gaat die van buitengewoon belang is en die ook van langere duur is. Niet zozeer om meer te weten over de dood zelf, maar vooral om meer te weten te komen over hoe we het best kunnen leven.

 

Het boek is binnenkort beschikbaar in print versie en als eBook. De link naar beide zal u hier vinden en op sociale media.

Klik op het blauwe vierkant om het menu te zien