Bewustzijn, Dimensie en Spiritualiteit.

Elke 4 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dementie prioriteit nummer 1. In Vlaanderen hebben in 2020 136.624 mensen dementie. Voor heel België is het aantal ca. 220.104.  De kans is 1 op 5 dat iemand in zijn leven dementie krijgt. Dementie treft ongeveer 3 keer zoveel betrokken personen (naasten die voor de zorg instaan en professionele hulpverleners) als het aantal mensen met dementie zelf. 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving. (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen)
Het begint met een ogenschijnlijk nietsvermoedende vergeetachtigheid en evolueert gestadig naar een verlies van alles wat ons ‘mens’ maakt. Wanneer je te horen krijgt dat een familielid dement wordt komt dit als een donderslag bij klaarlichte hemel. Dan is er gewoonlijk het bezoek aan een neuroloog die je, niet altijd op de meest empathische manier, weet te vertellen dat dit ongeneeslijk is, dat het tijdelijk af te remmen is met medicijnen, dat een aangepaste benadering en begeleiding van de mensen en hun omgeving belangrijk is en dat het bewustzijn langzaam uitdooft, zoals een kaarsje.
Zoals we ondertussen wel weten is het bewustzijn meer dan product van de hersenen. De cardioloog, Pim van Lommel, is één van de vele wetenschappers die ons verteld dat de aanname dat de hersenen bewustzijn creëren niet langer houdbaar is, nog afgezien van het gegeven dat geen enkele wetenschapper ooit heeft kunnen aantonen hoe dit proces werkt. Maar hoe zit het dan met dementie en spiritualiteit? Is dementie een ervaring die de ziel door wenst te maken? Is het een belevingsaspect van de ziel, een verwerking van een oud, diepzittend trauma, een reinigingsproces van de ziel, waarbij de ziel de regie neemt, zoals Isabelle Lambrecht ons vertelt?

Zelf geconfronteert te worden met dementie van mijn partner, ben ik op zoek gegaan naar meer informatie over deze materie. Hans Siepel schreef twee uitstekende boeken over dit onderwerp: ‘Stemmen van de ziel – vergeten waarheid van dementie‘ waarin hij de laatste vijf maanden van het dementieproces van zijn moeder beschrijft, en ‘Bewustzijn, Dementie en Spiritualiteit‘. De twee boeken hebben me niet alleen meer inzicht gegeven in het onderwerp, maar ook een rustig aanvaarden van deze langzaam fysieke overgang bij mijn partner. Beide boeken kan ik sterk aanbevelen.

Het tweede boek van Hans Siepel gaat verder in op de andere werkelijkheid die zich al bij zijn moeder ontvouwde. Ik citeer:
“De materialistische medisch-wetenschappelijke visie op dementie gaat ervan uit dat dementie vooral een geestelijk aftakelingsproces is, waar uiteindelijk niets van de mens overblijft. In dit boek beschrijft Siepel echter dat de mens met dementie stapje voor stapje toegang krijgt tot andere (hogere) dimensies van het bewustzijn. Het bewustzijn ‘verruimt’ zich. In het dementieproces van zijn moeder werden de behoeften en bedoelingen van dat hoger bewustzijn, dat hij het zielsbewustzijn noemt, blootgelegd. In de vele reacties op het boek werd het Siepel duidelijk dat er een grote behoefte is om met een andere dan de materialistische westerse wetenschapsbril op naar mensen met dementie te kijken. Dit boek gaat vooral over bewustzijn. Het pretendeert geen wetenschappelijke verhandeling te zijn. Het schetst hoe, in de menselijke geschiedenis, filosofen en andere wijzen over het menselijke bewustzijn nagedacht en geschreven hebben. Wat de schrijver met dit boek wil bereiken, is iedereen die mensen met dementie begeleidt en die tegen de grenzen van de materialistische bewustzijnsdominantie aanloopt, bemoedigen. Door ze , vanuit de wijsheidsgeschiedenis te laten zien dat de materialistische verklaring van het menselijk bewustzijn tekortschiet, en dat dus de verklaring van wat dementie is, tekortschiet.”

Meer:’Dementie als spirituele zoektocht’ – Hans Siepel

Meer: ‘Dementie anders bekeken‘ – Spiegelbeeld.nl

Share on